Deneme

DUYURU: Toplumda kadının yeri. Ocak 2023’te

Türkiye’de mesleklerine göre ilk kadınlar 

Nilüfer Uçar:

   Orta Çağ’ın feodal toplumları, kilise ve diğer mabetlerin din yönlendiricileri tarafında kadınlar eğitim alanındauzaklaştırıldıkları gibi eşit haklardan yoksun bırakmışlar. Uzun yıllar kadınlar ikinci sınıf vatandaş (insan) olarak görülmüş. Kadınların bitimsiz çabaları geç de olsa hak ettikleri değeri elde etmeyi başardılar. Ne yazık ki; eşitlik haklarından yoksun bırakılan kadınlarımız azımsanmayacak kadar hâlâ çok. Dilenir ki kadınlar elde ettikleri haklara sahip çıkarak, direncin ipini gevşetmesin. “Hak verilmez, alınır.”

 Kadının politikaya katılımı; Fransız devrimi sırasında 1791 yılında Olympe de Gouges’in Kadın Hakları Bildirgesi’ni yayımlanmasıyla ilk adım atılmıştır. İngiltere’de Kadın Hakları için ilk çıkışlar 1832’de gelmiştir.

 Türkiye’de; Osmanlı döneminde 14 Ekim 1911’de İstanbul’da İnas İdadisi (Kızlar lisesi) açıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla kadınlara eğitim dâhil sosyal hakların çoğu verildi ve yaşama geçildi. Eşit haklara sahip olmanın verdiği olanaklarla meslek edinmeleri olanaklı hale geldi.Cumhuriyet döneminde kadın / erkek eşitliği; “Medeni Kanun” la sağlandı. İnsan Hakları “Evrense Bildirisinin ilk maddesi tüm insanlar cins farkı gözetilmeksizin eşittir.”denir.1982 Anayasası’nın 10. Maddesinde “Herkes cins farkı olmaksızın yasa önünde eşittir”  olduğu hükme bağlamıştır.

Ocak 2023 Çağdaş Edebiyat Sayfası’nda;

“Türkiye’de mesleklerine göre ilk kadınlarımız” yazı serisi okuruyla buluşacak.

***

BU YAZILARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Konuyla İlgili Düşüncenizi Paylaşabilirsiniz

    Cevap Yazın