Edebiyat

Nilüfer Uçar ve Yine, Dergiler arasında: 4

Okuma /  akan bilgi

 Bugün ne yaptım sorusunu kendimize soracak olursak; bir çok şey sayabiliriz kuşkusuz. Uyandığımızdan yatıncaya kadar geçen süreyi verimli değerlendirmek kişinin kararı ve plânlamasına bağlı olduğunu varsayarsak, bu zaman diliminde  okumaya ne kadar yer açtık?  Okumak, bilgiyi besleyen ana kaynağımız olduğu gibi, güç kaynağımızdır da. Zorunlu olarak yapılması gereken  işlerden arta kalan süreye boş zaman demesek de istediğimiz şekilde değerlendireceğimiz bize ait zaman dilimidir. İşte bu zaman diliminin ne kadarını okumaya ayırabiliyoruz, buna bakılmalı.Okuma ortamında büyüyen çocuklar, okuma alışkanlığını  küçük yaşlarda edinirler. Çocukların algılama yetisi gelişkindir. İşte bu nedenle onlara örnek olmak bize düşer. Okumaya zaman ayırabilmek için kişinin okumayı sevmesi, alışkanlık haline getirmesi, bilgi edinme ihtiyacını duyumsaması gerekir. Kısacası istek duymalı. Okumaya yaş sınır çizmemeli.

    Londra Üniversitesi’nin  16-42 yaş aralığındaki katılımcılar ile gerçekleştirdiği bir çalışmada, sözcük dağarcığı ve dil öğrenme kapasitesinin yaşa bakmadığını ortaya koyuyor. Gençlerin test skoru yüzde 55, daha ileriki yaştaki katılımcıların ise yüzde 63. Düzenli kitap okuma alışkanlığı, hangi yaşta olursa olsun sözcük dağarcığını hazineye dönüştürebilir kişi. Bilinenin aksine bir dili gereğince öğrenmek yaşa başa bakmıyor.

Okumanın sayılamayacak kadar çok faydasının olduğu elbette bilinir. Belki de eklemek gereken bir yararı da; yaşlanmanın beyine yapacağı olumsuzlukları azaltması. Alzheimere karşı okumanın olumlu sonuç verdiği biliniyor. Beyin; aktifliğini koruduğu oranda işlevselliği  artar. Uyku kalitesini arttırır, arkadaşlık bağı kurmadan, sosyalleşmede, duygu kontrol etmede, empati kurma, açık fikirli birey olma gibi pek çok olumlu etkilerinin  olduğunu da söyleyebiliriz. Belki de en önemlisi; başarının anahtarı okumakla ilintilidir diyebiliriz. Bunu şöyle de söyleyebiliriz; başarılı kişilerin en önemli alışkanlığı iyi birer okuyucu olmalarıdır. Değerli romancılarımızdan Tarık Dursun K. Bir söyleşisinde bu konuda şuöle diyor: “Ben yazar olmadan önce çok iyi bir okuyucuydum.”

Şimdi kendimize soralım: “Bugün  ne kadar zamanımı okumak için ayırdım? diye.  Farklı pek çok yanıtın geleceği kesin. Okumaya  zaman ayıranlar bilsin ki kendilerine çok  değer veriyor. Ya okumaya zaman ayıramayanlar?

İnsanlık, yalanı ve adaletsizliği kılıçla değil, kitapla yenecektir / demiştir

Emile Zola “

Kılıçtan daha keskin  silahımız okumak olsun.

Okumanın tam da zamanı dense, ne derece kabul görür, bilemem. Ama derim ki bu zamanı okumak için esirgemeyelim. Cemal Meriç; dergilerin  sanatçı yetiştiren bir mektep olduğunu söylemiştir. Bilinir ki edebiyat mutfağında pek çok sanatçının yolu geçmiş ve geçecektir.

Okunası üç dergimizle yola devam diyelim.

—————–

PAPİRÜS DERGİSİ

Dergilerin ilki Cemal Süreya tarafından çıkarılan Papirüs bir dönemin en ünlü şair ve yazarların yer aldığı bir dergi olmuştu. İlk sayı 1966 da yayınlandı. Tomris Uyar, Cemal Süreya, Nurullah Ataç, Edip Cansever, Pablo Neruda, yerli ve yabancı şair ve yazarlar yer aldı. Dergi belli aralıklarla üç defa çıkarılmıştır. 12 Mart 1980 yılından sonra bir daha basılmadı Toplam 53 sayı basıldı.

 Daha sonra Artshop Yayıncılık Papirüs Dergisi’nin tıpkıbasımlarına devam eder. Cemal Süreya’nın efsane dergisi  Papirüs tekrar yayın hayatına  Şenay / Vedat Akdamar tarafından  yayınlanmaya başlar. Derginin  Genel Yayın Yönetmeni Mesut Şenol, yayın yönetmen yardımcısı Filiz Arpınar, Yayın kurulunda; Haydar Ergülen, Prof. Dr. Ali Budak, Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ve  geniş araştırma /  danışma kadrosuyla  dergi çıkarılıyor.

    İki aylık süreli dergi 36. sayıyla yola devam etmekte. Yine farklı içeriğiyle okuyucusuna ulaşan dergi, kapak konusunu işleyen dosya yazıları yer alır. İlk sayfada Mesut Şenol’un o sayı ile ilgili “Editör’den…”  hem dosya konusu, hem de derginin içeriği ile ilgili açıklayıcı yazısı, Haydar Ergülen, Aydan Yalçın, Metin Turan, Nuray Gök Aksamaz, Kadir İncesu’yun yazılarını her sayıda okumak olası. Değişik konuları içeren yazılar dergiden geniş yer edinir. Mesut Şenol’un  farklı ülkelerin şairlerinden yaptığı şiir çevirileri (şairleri ve şiirleri tanıyıp okumak keyifli), şiirler, eskiden mektup var ( özel ve farklı ), söyleşi yazıları, deneme, gezi, öykü, şair / yazar tanıtımları, 6-7 sayfa artlife (her sayıda sayfa sayısı değişim gösteriyor). Ayrıca Mehmet Ali Işık ve Kadir İncesu’yun hazırladığı yazı ve fotoğrafların yer aldığı “Hatay Restaurant  Albümlerinden…” geçmişten günümüze uzanan yazılar, anılar, söyleşiler içermekte. Geniş yazar ve şair kadrosuyla dolu dolu bir dergi. Sayfa sayısı 96 -160 sayfa arasında değişmekte.Okunası güzel bir dergi.

    İletişim adresi : resillient.mesut@gmail.com

—————-

ŞİİR SARNICI ( E- Dergi)

Yazın ve Sanat Dergisi; içeriğini hazırlama aşamasında başlayarak okurlarına hem duyuru, hem de aralıklarla derginin içeriğini görünür kılma çabası, geniş kitlelere ulaşabilme, daha çok okunur olmasını sağlama gayreti içindeler. Dergi yayınlandıktan sonra PDF’sini ayrıca yayınlayarak okuyucusuna ulaştırdığı gibi yazarların mail adreslerine göndererek onların arşivlemesi sağlanıyor.

       Dergiye yazı, şiir göndermek isteyenlere yaptığı duyurularla haberdar ediyor. Bu da güzel bir girişim. Her dergide olduğu gibi dosya konusu ile ilgili yazılar yer alıyor.

       Sahibi, Yayımcı ve Yayın Yönetmeni Yaşar Özmen. Elektronik ortam( sayısal ortam) da çıkan üç aylık süreli yayın yapan bir dergi.

Yurt dışı; Moğolistan, Irak, Bulgaristan, Azerbaycan, Kıbrıs gibi ülkelerde temsilcilikleri bulunmakta. Pek çok ilde de temsilcilikleri var. Yayın Kurulunda: Hidayet Karakuş, Dizdar Karaduman, Seval Arslan, Selami Karabulut, Nilüfer Açılan Yıldız, Özge Sönmez ve Elif Burcu Özkan dergiye katkılarını koymaktalar. Diğer güzel bir yer veriş de her sayıda beş şair, beş kitap, beş şiir bölümü var ki;  hem şairler hem de kitaplar için güzel bir tanıtım. Yaşar Özmen’in denemeleri ve şiir kitabı tanıtımı ( Dilhan) şiirlerinde bölümler her sayıda okumak olası. Dosya yazıları, söyleşi, öykü, deneme, inceleme, eleştiri, yorum, gezi, anı, mektup gibi farklı konuları içinde barındıran, geniş hacimli kaliteli bu derginin edebiyatımıza  katkısı yadsınamaz.

11. sayısı yayınlanan derginin her sayısı ve PDF si,  Şiir Sarnıcı, Yaşar Özmen sayfasında, Saf Sanat İnsan ve internet ortamında okunabilen, geniş kitlelere ulaşan, okunası güzel  bir e-dergi. Onca emek okunsun diye yazılıp yayınlanıyor. Elbette okunur….

İletişim adresi :   siirsarnici@gmail.com

——————-

CÜNEYNE KÜLTÜR ve EDEBİYAT DERGİSİ

Yola devam etmek için verilen karar ve atılacak adım elbette önemlidir. Bu yol alışta çıkacak pürüzler beklenilen ihtimaller arasındadır. “Çayyolu Kültür ve Edebiyat Dergisi” olarak yola koyulan dergi isim değişikliğiyle “Cüneyne Kültür ve Edebiyat Dergisi” olarak yola devam kararı aldı.

İlk sayısı Kasım – Aralık 2021’de  yayınlandı.

Derginin ismi dikkat çekiciydi. Sanırım, pek çok kişi benim gibi ismin anlamını merak etmiştir. Kamil Aydoğan’a sorduğumda; “Türkçe değil kökeni, ama az bilinse de Türkçe’ye yerleşmiş. Babam ve babaannem Antalyalıdır. Çok kullanırlardı bu sözcüğü. Meyve  bahçesi yerine cüneynemiz var derlerdi. Geçen hafta Antakya’daydım, bu ismi başka kişilerden de doğrulama olanağım oldu.” demişti. Bu da gösteriyor ki,  bir sözcük daha dağarcığımızda yerini almış oluyor.

İç tasarımda şiir ve yazılara eşlik eden resim, desen ve fotoğraflar okurunu dinlendirdiği gibi görsel şölen de sunuyor.. Denebilir ki önemli olan yazıların içeriği. Burada şu notu düşebiliriz. O güzel yazı ve şiirleri hoş ve ruh dinginliği veren  görsel  bir atmosferde okumanın keyfine değmez mi? Elbette değer.

Şiirlere ayrılan yerin ferahlığı, yetkin ve seçici kalemlerden oluşan yazın ekibinin katkısıyla okunası güzel bir dergiyle karşı karşıyayız. Derginin içeriğinde; şiirler (geniş yer ayırmaları sevindirici), öykü, dosya yazıları, deneme, müzik, sinema, sanat ve kitap tanıtım yazıları okunabilir. Her dergiden olduğu gibi “Cüneyne Dergisi” de yazı ve şiirleriyle  her sayıda yer verdiği  bir yazın ekibi var.

 İmtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü; Kamil Akdoğan, Genel yayın yönetmeni; Hatice Eğilmez Kaya, Yayın kurulunda; Sabahattin Yalkın, Kamil Akdoğan, Hatice Eğilmez Kaya, Leyla Karataş, İsmail Zorba ve yazın dostların emeğiyle çıkan, iki aylık süreli bir dergi. Veysel Çolak ve Sabahattin Yalkın’ın şiirlerini okumak ayrı bir tat ve zevk.

İletişim adresi : iletişim@cuneynedergisi.com

 9  Şubat 2022

Nilüfer Uçar

***

1 Yorum

  • CEVAPLA
    Mehmet Bardakçı
    2 Mart 2022 at 08:30

    Güzel bilgi. Teşekkürler.

Cevap Yazın