Felsefe

Prof. Dr. Zehragül AŞKIN / Felsefe Yazıları

“ Bilim ve Akıl ” Atamızın Gençliğe  Bıraktığı Manevi Miras. 

Atatürk için  çağdaş bir toplumun   en  önemli saç ayağı eğitimdir. Eğitim onun çağdaşlaşma projesinin  arka desenini oluşturan  aklını kullanma cesaretini gösteren nesillerin yetiştirilmesinin   etkin bir biçimde  yaşama geçirilmesinin koşuludur. Bu nedenle Atatürk’ün çağdaşlaşma projesinin ne anlama geldiğine ilişkin  doğru bir perspektif  oluşturmak  için felsefe ve  eğitim arasındaki kökensel ilişkinin nerede durduğu sorusuna yanıt verilmelidir. Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, nasıl bir insan tipi yetiştirmek istiyoruz sorusunda  ve bu sorunun türevi olarak karşımıza çıkan nasıl vatandaşlar yetiştirmek istiyoruz? sorusuna  verilen yanıtta içerilir.  Aydınlanmacı  düşünürlerin, Fransız ihtilalinin arka desenini oluşturan adalet, eşitlik ve özgürlük kavramları ile aydınlanma düşüncesi arasında kurmuş oldukları kökensel ilişkiden  etkilenen Atatürk,  çağdaşlaşma  aracı  olan eğitimin, eğer dikkat edilmezse kolayca bir çağdaşlaşma karşıtlığı yanında temel  hak ve hürriyetlerin ihlaline dönüşebileceği tehlikesini görmüştür. Atatürk,  Türkiye’nin aydınlık geleceğinin önünde duran bu türden engelleri aşmak için ne yapılması gerektiğini “ En doğru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır” sözleri ile özetlemiştir. Söylev’de kendisinin dile getirdiği  gibi geride “hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış“ düşünce bırakmadığını belirten  Atatürk, gençliğe  bıraktığı manevi mirasın “ bilim ve akıl olduğunu”  söylemiştir.  

Prof. Dr. Zehragül AŞKIN

Mersin Üniversitesi  Felsefe   Bölümü Başkanı

Mersin 19. Mayıs 2022.

***

Konuyla İlgili Düşüncenizi Paylaşabilirsiniz

    Cevap Yazın